Service booster™ -

kannattavuutta palveluista

Palveluliiketoiminta on kokonaisratkaisujen tuottamista asiakkaille. POTRA auttaa rakentamaan palvelumalleja jotka tuottavat nyt ja tulevaisuudessa.

 Potra Infografiikka

Palveluliiketoiminta on voimakkaan kehitysvaiheen kynnyksellä. Teollisen internetin (IIoT) mukanaan tuoma panostus ennakoivaan huolto- ja kunnossapitotoimintaan ja etähallintaan avaavat uusia ovia.

Palveluliiketoiminnassa toimivien tai sinne haluavien yritysten on syytä huomioida tämän murroksen mahdollisuudet ja kehittää palvelujaan uusien teknologioiden avulla. Laitteista ja järjestelmistä saatavan tiedon määrä kasvaa valtavasti. Tieto avautuu laajemmalle toimijajoukolle asteittain -lisäten sekä palvelumahdollisuuksia että toimijoiden määrää.

Laitetoimittajan mahdollisuudet tarjoaman laajentamiseen ovat huomattavat. Hyvä laitekannan hallinta on avaintekijä. Asiakkuuksien hoitamiseen tarjoutuu uusia mahdollisuuksia. Integroitu elinkaari -malli laajentaa yhteistyötä.

Tartu haasteeseen ja tee POTRAn kanssa suunnitelma. Toteutetaan se yhdessä. 

Martti Korhonen +358 50 5493300

Pertti Wathen +358 44 9728256

Bernt Gunnarson (sv.) +46 70 6888288

Lue lisää Service Booster™ -konseptistamme

’ POTRAssa on laajasti osaamista, jota olemme hyödyntäneet. Voin suositella !’ Jyrki Ovaska , Executive Vice President, Technology, UPM -The Biofore Company

’POTRA tekee sen minkä lupaa, ja reilusti, ja olemme olleet hyvin tyytyväisiä heiltä saamaamme palveluun.’ Director, Business Development Markku Silenius, Valmet Technologies Oy